Hlavní budova Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín Zámek

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Zabezpečuje stravování žáků základní školy, MŠ Vysoké Veselí, MŠ Volanice a všech zaměstnanců (závodní stravování). V rámci doplňkové činnosti zajišťuje obědy pro důchodce obce, veřejnost, organizace a firmy. Vedoucí je paní Pavla Bradnová, se kterou spolupracují tři kuchařky, paní Věra Pelcová, paní Ivana Vízková a paní Irena Vrabcová. Vybavení je průběžně doplňováno, máme zájem na ekonomickém využití strojů a zařízení jídelny, je sledována energetická náročnost.

VÝDEJ JÍDEL PRO JEDNOTLIVÉ KATEGORIE

11:00 až 11:30 - cizí strávníci a pro nemocné žáky v aktuální den do jídlonosičů
11:30 až 12:45 - žáci ZŠ + zaměstnanci ZŠ
12:45 až 13:00 - cizí strávníci

Telefon (vedoucí školní jídelny) - 493 592 277©2011 ZŠ a MŠ Vysoké Veselí