Hlavní budova Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín Zámek

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Název: Základní škola a mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín
Adresa: K. H. Borovského 99, 507 03 Vysoké Veselí
Statutární zástupce: Mgr. Bc. Magdaléna Neufussová
Telefon: 493 592 163, 778 051 783
E-mail: skola@vysokeveseli.cz
IČO: 750 170 75
IZO:102190984
RED-IZO: 600092348
web: http://www.skola.vysokeveseli.cz/
Bankovní spojení: ČSOB – Poštovní spořitelna, č. ú.: 181286596/0300
Součásti: základní škola, školní družina, školní jídelna, mateřská škola
Zřizovatel: Město Vysoké Veselí
Sídlo zřizovatele: Mírové náměstí 9, 507 03 Vysoké Veselí

Základní škola je umístěna ve dvou budovách. Hlavní budova s ředitelstvím se nachází v ulici Karla Havlíčka Borovského, druhá budova školy je v bývalém zámku. Škola zabezpečuje výuku žáků v rozsahu 1. až 9. třídy. Je vybavena multimediálními počítači ve specializované učebně informatiky s vysokorychlostním, bezdrátovým připojením k internetu. Žáci mají možnost se stravovat ve školní jídelně, která je umístěna v zámecké budově. Žáci školy dojíždějí většinou z okolních vesnic. Pedagogický sbor není početný. Několik učitelů bydlí ve Vysokém Veselí, ostatní dojíždějí.

ČASOVÝ ROZVRH VYUČOVACÍCH HODIN

1. hodina:     8.05  –   8.50
2. hodina:     9.00  –   9.45
3. hodina:   10.00  – 10.45
4. hodina:   10.55  – 11.40
5. hodina:   11.50  – 12.35
6. hodina:   12.35  – 13.25
7. hodina:   13.25  – 14.10
8. hodina:   14.20  – 15.05

Obědy se vydávají od 11.40 do 13.20©2011 ZŠ a MŠ Vysoké Veselí